logo
SMART BİR FİKRİM VAR!
Program Genel Şartları ve Katılım Koşulları
 1. Programın düzenleyicisi Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde kurulan Girişimcilik - Deneyim - İnovasyon ve Ortak Çalışma Merkezi SMART - B’ dir. (Bazı maddelerde Beylikdüzü SMART olarak geçer)
 2. SMART Bir Fikrim Var! Programı,12 Ekim 2021 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşına kadar olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, İstanbul’da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine, mezunlarına, yüksek lisans öğrencilerine, mezunlarına ve doktora öğrencilerine açıktır. Bu kriterlerin dışındaki başvurular geçersiz sayılır.
 3. Programa başvurular bireysel olarak yapılabilir. Ancak ekip olarak başvuracaklar için “sözcü” ekip üyesinin başvuru yapıp, ekip arkadaşlarının da bilgilerini (Ad - Soyad, Cep Telefonu, E-Posta Adresi) paylaşması gerekmektedir. Bir ekip en fazla üç (3) kişiden oluşabilir.
 4. Programa başvurular SMART-B’nin resmi sitesi olan www.smartbeylikduzu.istanbul adresinden ve yalnızca online başvuru olarak yapılacaktır. Başvurularla ilgili bilgiler, Beylikdüzü SMART tarafından gizli tutulacak ve yalnızca programa katılım için uygunluğu belirleme ve programla ilgili iletişim konusunda Beylikdüzü SMART tarafından kullanılacaktır. Tüm başvurular Beylikdüzü SMART’ın gizlilik politikasına tabidir. Eksik, bozuk veya herhangi bir teknik, bilgisayar veya ağ arızası gibi nedenden dolayı anlaşılamayan veya geç gönderilen başvurular geçersiz sayılır. Gönderilen başvurular iptal edilmeyecektir.
 5. Beylikdüzü SMART, kendi takdirine bağlı olarak, yeterli sayıda uygun kayıt alamadığı takdirde başvuru süresini uzatma hakkını saklı tutar. Beylikdüzü SMART, seçilenlerden herhangi birinin veya ekibin katılamaması durumunda başvurular arasından alternatifler seçebilir. Beylikdüzü SMART'ın kararları her bakımdan nihai ve bağlayıcıdır.
 6. Katılımcılara sonuçlar e-posta veya telefon yoluyla iletilecektir. Katılımcılardan, programa katılmadan önce Programa Katılım Belgesi imzalamaları istenir. Katılımcıya ulaşılamaz, katılımcı talep edilen sürede gerekli belgeleri iletmez veya Program Genel Şartları’nı kabul etmezse, programa katılma fırsatı kaybedilecek ve bir başka başvuru sahibi seçilecektir.
 7. Katılımcılar, bu program ve tüm program etkinlikleri sırasında doğan herhangi bir yaralanma, kayıp, zarar ve benzeri durumlardan Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü SMART’ın sorumlu olmadığını açıkça kabul ederler. Katılımcılar programa katıldığı taktirde Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü SMART, Beylikdüzü Belediyesi ilgili müdürlükleri, bağlı kuruluşları, yan kuruluşları, temsilcilikleri ve bunların ilgili direktörlerini, memurlarını, çalışanlarını ve paydaşlarını her türlü sorumluluktan ve yükümlülükten ibra eder.
 8. Program başvuruları 19 Aralık 2021 saat 23.59’a kadar açık olacaktır. Tüm başvuru sahipleri, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak zorundadır.
 9. Yapılan başvurular önce bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilip, puanlanacak şekilde incelenecektir.
 10. Değerlendirme Kriterleri:
  • Beylikdüzü’nün ve İstanbul’un sorunlarına yönelik çözüm getirmesi
  • Girişimcilik ekosistemine katma değer üretmesi
  • Ekiplerin liderlik - girişimcilik ve özgün fikir üretme yetenekleri
  • Yenilikçi bir çalışma içermesi
  • Gerçekleştirebilir nitelikte olması
 11. Başvuru sonrası bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen ve finale kalan katılımcılardan projeleriyle alakalı, 2 dakikayı geçmeyecek ve fiziksel ortamda gerçekleştirilecek final sunumu istenecektir.
 12. Final sunumları neticesinde projeleri başarılı ve desteklenmeye değer bulunan projeler Beylikdüzü SMART’ın bünyesine katılacaktır ve 6 aylık bir destek süreci başlayacaktır.
 13. Programa seçilen girişimlere:
  • Ücretsiz Ofis kullanımı
  • Bilgisayar Atölyesi Kullanımı
  • İhtiyaçlara Yönelik Çeşitli Eğitimler
  • Toplantı Salonlarının Kullanımı
  • İletişim ve Tanıtım Desteği
  • Mentorluk
  • Ücretsiz Mutfak Kullanım
  sağlanacaktır ve ayrıca programı tamamlayan girişimciler Beylikdüzü SMART’tan sertifika almaya hak kazanacaktır.
 14. Beylikdüzü SMART, programa seçilen girişimcilere ve ekiplere sağladığı destekleri değiştirme, geliştirme hakkını saklı tutar. Program süresince farklı alternatif destek ve imkanlar sağlanabilir. Böyle durumlarda gerekli bilgilendirme SMART-B tarafından yapılacaktır.
 15. Bu destek sürecinde ilk olarak tanışma toplantısı gerçekleştirilecektir. Tanışma toplantısı sonrası tüm girişimcilere ihtiyaca yönelik mentor atanacaktır ve çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirilecektir. Katılımcılar mentorluk desteği süresi boyunca mentorlarıyla fikirleri üzerine görüş alışverişinde bulunacaklardır. Mentor görüşmelerine mazeretsiz şekilde katılmayan, olumsuz tutum ve davranış sergileyen adaylar programdan çıkarılacaktır. Aynı durumlar mentorlar için de geçerli olacaktır.
 16. 6 aylık destek sürecinde her ayın ilk haftası Proje Takip Toplantıları gerçekleştirilecektir. Sağlık ve pandemi kuralları haricinde bu toplantılara katılım zorunludur. 3 Toplantıya katılmayan girişimci veya ekipler programdan çıkartılır. Gerekli durumlarda bu takip toplantıları online platformda gerçekleştirilebilir. Beylikdüzü SMART gün ve saati katılımcılara ayrıca bildirecektir.
 17. 6 aylık destek sonrası aşama kaydeden girişimler için geniş katılımlı bir Demoday etkinliği gerçekleştirilecektir. Bu Demoday etkinliğinde adayların projelerini katılımcılara sunmaları gerekmektedir. Programa katılan her girişimci ve ekip bunu kabul etmiş sayılır. Beylikdüzü SMART demoday’in tarihini günün şartlarına uygun olarak belirleyip katılımcılara ve davetlilere bildirir.
 18. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan girişimci ve ekipler SMART-B Gençlik Kulübü’nün bir üyesi olarak kabul edilir.
 19. İşbu Program, Program Genel Şartları’na tabidir. SMART-B kendi takdirinde olmak üzere;
  • Programın veya web sitesinin herhangi bir şekilde tahrip edilmesi veya başvuru sürecine müdahale edilmesi,
  • Genel Şartların ihlal edilmesi,
  • Katılımcının programa uyumlu davranmaması,
  • Programa zarar verici şekilde hareket etmesi,
  • Başka herhangi bir şahsı veya tüzel kişiliği rahatsız etme, istismar etme, tehdit etme, taciz etme, zarar verme, yanıltma veya aldatma amacıyla hareket etmesi
  • Başvuruda dürüst olmayan veya hileli bilgi sağlanması veya bilgi saklanması
  • Yapılan eylemin kanuna aykırı olduğu tespit edilmesi
  durumlarında bu fiilleri gerçekleştiren kişi veya ekipleri diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

Başvurularda herhangi bir hileye başvuran, program veya web sitesinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışan herhangi bir kişi programa katılmak için uygunsuz kabul edilecektir ve SMART-B, yukarıda bahsi geçen durumlara ilişkin şikayet, dava ve talep ile tüm hukuki ve cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.